ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Δημοσιεύθηκε σήμερα ο Ν.4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" στο ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011.


Κατεβάστε το ΦΕΚ Α' 209 /2011